Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na katedře národního hospodářství

Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na katedře národního hospodářství

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka, odborného asistenta – postdoktoranda / akademické pracovnice, odborné asistentky – postdoktorandky na plný pracovní úvazek Katedře národního hospodářství.

Rozhodnutí ke stažení ZDE.