Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na katedře národního hospodářství

Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na katedře národního hospodářství

Rozhodnutí děkana Výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka - postdoktoranda / vědecké pracovnice - postdoktorandky na plný pracovní úvazek na katedře národního hospodářství

Rozhodnutí ke stažení ZDE