Rozhodnutí děkana: výběrové řízení na centru právních dovedností