Rozhodnutí děkana: výběrové řízení na akademického pracovníka/akademické pracovnice (asistent/asistentka, odborný asistent/odborná asistentka) na katedře ústavního práva