Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na 5 pozic ve výzkumném grantu ERC CZ LL2106 Identita a konstitucionalismus: Schopnost ústav formovat politická společenství v regionu EU-MENAP.