Rozhodnutí děkana - výběrové řízení / katedra právních dějin

Rozhodnutí děkana - výběrové řízení / katedra právních dějin

Rozhodnutí děkana

na obsazení 2 míst akademických pracovníků/akademické pracovnice (asistenti/asistentky, odborní asistenti/odborné asistentky) na katedře právních dějin pro obor římské právo a obor právní dějiny na pracovní úvazky ve výši 0,50 pracovní doby a 0,50 pracovní doby.

            V souladu s doporučením komise ve složení prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc., předseda komise, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr. doc. JUDr. Jiří Souša, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D., členové, jsem rozhodl o přijetí těchto uchazečů do pracovního poměru:

Mgr. Tereza Blažková, Ph.D. - obor právní dějiny, 

JUDr. Marek Novák, Ph.D. - obor římské právo.

 

V Praze dne 26. 5. 2023

 

Rozhodnutí děkana zde.