Rozhodnutí děkana: Obsazení místa vedoucího katedry na katedře trestního práva