Rozhodnutí děkana: obsazení dvou pracovních míst na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Rozhodnutí děkana: obsazení dvou pracovních míst na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Rozhodnutí děkana

na obsazení 2 míst akademického pracovníka/akademické pracovnice (asistenta/asistentky, odborného asistenta/odborné asistentky) na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na pracovní úvazek v celkové výši 1,0 stanovené týdenní pracovní doby.

V souladu s doporučením komise ve složení prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., předseda komise, prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. a doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., členové komise, jsem rozhodl o přijetí těchto uchazečů do pracovního poměru:


Mgr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.     úvazek 0,50       
JUDr. Štěpán Pastorek                      úvazek 0,50

    


V Praze dne 2. 10. 2023

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph. D.

děkan

Dokument k přečtení zde.