Rigorózní balíček nabývá účinnosti dne 1. června 2021

Rigorózní balíček nabývá účinnosti dne 1. června 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

        dovolte mi informovat Vás, že v důsledku schválení třetí novely Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK Akademickým senátem UK dne 28. května 2021 dne 1. června 2021 nabývá účinnosti tzv. rigorózní balíček, tj.

  1. třetí novela Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK
  2. druhá novela opatření děkana č. 6/2017, k provedení Rigorózního řádu UK a
  3. třetí novela opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích

Tento balíček přináší řadu změn, jejichž hlavním cílem je zjednodušení postupu při konání státní rigorózní zkoušky a snížení administrativní zátěže. Shrnutí hlavních změn naleznete zde.

Věřím, že rigorózní balíček přispěje ke zlepšení průběhu státních rigorózních zkoušek a jejich lepší organizaci.

Radim Boháč