Revitalizace společných prostor PF UK s podtitulem „architektura právu" - pozvánka na první workshop

Revitalizace společných prostor PF UK s podtitulem „architektura právu" - pozvánka na první workshop

Vážené členky a vážení členové akademické obce, vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,

v posledních čtyřech měsících zaznělo na různých fórech, že se chystáme blíže podívat na možnosti interiérových (a možná i dílčích exteriérových) úprav naší fakulty. Vše začalo již před mnoha měsíci úvahami o úpravě prostoru nynějšího Coffee Break a bývalého knihkupectví. A když se budeme věnovat této části fakulty, považujeme za potřebné, aby byla její úprava v souladu s dalšími, o nichž se hovoří: se zmenšením vizuálního smogu, se studijními a odpočinkovými zónami v patrech, s budoucností květin v takzvaném bazénu a dalšími. Celou tuto akci jsme pracovně nazvali „Revitalizace společných prostor PF UK“ s podtitulem „architektura právu“.

Chceme ale zároveň, aby jakékoli úpravy komunikovaly s tím, jak naši fakultu postavili architekti před již téměř sto lety. Proto jsme se obrátili s žádostí o spolupráci na těchto úvahách k rozličným univerzitám, které se v České republice věnují architektuře a/či designu. Navázali jsme ji se čtyřmi univerzitami (Technická univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská - Technická univerzity Ostrava a Vysoké učení technické v Brně), jejichž studenti a studentky architektury a designu načrtnou pod vedením svých vyučujících návrhy, které by měly vést k tomu, aby  se fakulta stala oním mnohokrát zmiňovaným co nejlepším místem ke studiu, výuce i bádání (s respektem k principům udržitelného rozvoje, protože „zelená“ fakulta je jedním z našich důležitých cílů). Ve společných prostorech se nejvíce pohybují studenti a studentky, ti na chodbách debatují, studují, učí se i odpočívají. Proto jsme rádi, že to budou právě jejich kolegyně a kolegové z jiných univerzit, kdo v duchu hesla „studenti studentům“ zváží, jak by mohly vnitřní prostory v budoucnu vypadat.  

O tom, jakou bychom chtěli naši fakultu, jsme hovořili v minulých letech mnohokrát. Bylo až překvapující, kolik jsme získali námětů k tomuto tématu třeba při tvorbě strategického záměru pro roky 2021-25; je zřejmé, že pro mnoho z nás je to důležité téma. To nás vede k záměru znovu se na vás v nadcházejících měsících obrátit. Studenti a studentky ze spolupracujících fakult stojí o setkání s našimi studujícími. První z možností je již 10. října, kdy se koná workshop s Mgr. Martinou Koukalovou, PhD., historičkou architektury. Ten je primárně určený právě osloveným studentům a studentkám architektonických oborů, účast je ale otevřena i pro naše studující. Workshop je zaměřen na seznámení se s konceptem práce arch. Kotěry a zejména pak arch. Machoně, kteří dali naší budově tvář. Po jeho skončení je možné sdílet podněty, náměty, připomínky, dobré nápady, a to bude samozřejmě možné ještě i v dalších týdnech online. Pro akademiky a akademičky pak plánujeme ke sdílení námětů setkání naživo i online, stejně tak pro zaměstnance a zaměstnankyně.

Těšíme se, že budeme postupně budovat novou tvář fakulty. V příštím akademickém roce přibyde relaxační zóna s kavárnou, v dalších letech chceme revitalizovat chodby budovy, terasy v 1. a 4. patře, venkovní travnatý prostor před budovou, ke zvážení je i možnost zastřešení dvora na úrovni přízemí.

Výše zmíněný workshop o budově fakulty se uskuteční v pondělí 10. října od 14:00 do 15:00 hodin v místnosti č. 220 a plynule na něj naváže neformální debata, kdy bude příležitost potkat studenty a studentky ze spolupracujících univerzit.

V brzké době bude projektu „Revitalizace společných prostor PF UK - architektura právu“ věnován na webu naší fakulty samostatný prostor, o jehož vzniku Vás budeme informovat.

Těšíme se na další společné měsíce a roky zvelebování fakulty.

Pro více informací se, prosím, obracejte na proděkanku pro rozvoj fakulty (honuskov@prf.cuni.cz).

JUDr. Věra Honusková Ph.D., proděkanka pro rozvoj fakulty

Uložit událost do kalendáře