Rektor ocenil osobnosti naší fakulty

Rektor ocenil osobnosti naší fakulty

Rektor ocenil osobnosti naší fakulty

Na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy ve čtvrtek 25. června bylo oceněno dvanáct osobností Univerzity Karlovy, mezi kterými byli také dva profesoři naší fakulty. Stříbrnou medaili Univerzity Karlovy za svoje významné celoživotní dílo a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK obdrželi prof. Dvořák a prof. Marková.

Dvořák

Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. je významnou osobností v oblasti občanského práva a široce spolupracuje s řadou prestižních zahraničních akademií. „Je mi velkou ctí. Rád bych vyjádřil hrdost, že celý můj profesní život patří Právnické fakultě a Univerzitě Karlově,“ řekl po předání medaile a dodal: „Jak praví klasik: Vše co jsem dělal, dělal jsem rád a dá-li pánbůh zdraví, rád bych v tom i nadále pokračoval.“


Markova

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. je významnou osobností v oblasti finančního práva. „Tato často komplikovaná témata přibližuje i veřejnosti. Pravidelně již více jak 20 let vydává publikaci Daňové zákony, která v roce 2009 obdržela cenu Český bestseller v kategorii odborná publikace,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy profesor Zima.


FOTO: Vladimír Šigut.