Publikace autorů z naší fakulty byly oceněné na Karlovarských právnických dnech

Publikace autorů z naší fakulty byly oceněné na Karlovarských právnických dnech

Kategorie Autorská cena:

1. místo
Listina základních práv a svobod – Velký komentář
Autoři: Kühn, Kratochvíl, Kmec, Kosař et al
Nakladatelství Leges a.s.

2. místo
Zastoupení podnikatele
Autoři: doc. Kateřina Eichlerová
Wolters Kluwer ČR a.s.

3. místo
Základní práva a právní principy v judikatuře obecných soudů
Autoři: Wintr, Antoš (eds)
Nakladatelství Leges a.s.

Kategorie Prestižní cena:
3. místo: Revue církevního práva (Společnost pro církevní právo)

Všem oceněným moc gratulujeme!

 

Více se dozvíte na stránkách Karlovarských právnických dnů zde.