Psychologická poradna pro studenty PF UK – stále funguje, a to v online režimu!

poradna

Psychologická poradna pro studenty PF UK – stále funguje, a to v online režimu!

Psychologická poradna pro studenty PF UK

! PORADNA STÁLE FUNGUJE, A TO V ONLINE REŽIMU !
VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE FAKULTA JE PRO STUDENTY A VEŘEJNOST UZAVŘENA, JE MOŽNÉ DOMLUVIT KONZULTACI V REŽIMU “ONLINE”.
ZPŮSOB, FORMU A PŘESNÝ ČAS KONZULTACE SI LZE INDIVIDUÁLNĚ DOHODNOUT
NA E-MAILU PORADNA@PRF.CUNI.CZ

Od 8. 1. 2020 funguje v budově fakulty psychologická poradna pro studenty PF UK.

Poradna je umístěna ve 4. patře, vlevo od vchodu do soudní síně, a otevřena každou středu od 16:00 do 20:00.

Studentům PF UK je k dispozici zdarma.

Psychologickou podporu poskytuje MUDr. Zuzana Klapetková.
Lékařka – psychiatrička, absolventka 3. lékařské fakulty UK.
V současné době pracuje v Centru krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Je také frekventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii a certifikovanou koučkou.

Termín konzultace je třeba domluvit na e-mailu: poradna@prf.cuni.cz

Poradna je určena pro studenty, kteří potřebují pomoc a podporu na psychologické úrovni (tzn. neposkytuje návody, konkrétní rady pro absolvování studia apod.). Konzultace probíhá formou pohovoru, psychologického poradenství (tzn. edukace o vhodných technikách práce s psychický stavem, o psychickém zdraví, psychických procesech), příp. krátkodobé krizové intervence. V případě potřeby delší péče je možnost nasměrovat na návazné služby.