První fakultní časopis zařazen do databáze SCOPUS

logo

První fakultní časopis zařazen do databáze SCOPUS

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) byl jako první fakultní časopis zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě.

AUCI je hlavním časopisem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který vychází od roku 1954. Patří mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření přinášející delší studie i kratší články k relevantním otázkám v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. Jako recenzovaný časopis přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů, které zveřejňuje v původním jazyce – češtině, slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně.

Od zařazení AUCI do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.


Za redakci AUCI
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M., výkonný redaktor

 

obr