První epizoda fakultního podcastu s názvem "zPráva"

kuk

První epizoda fakultního podcastu s názvem "zPráva"

Naše fakulta spustila vlastní podcast s názvem zPráva  dostupný na fakultním kanále YouTube a na platformě Spotify. Další platformy budou postupně přibývat.

První epizodu s děkanem fakulty, prof. Janem Kuklíkem, natočili dr. Miroslav Sedláček a dr. Jan Šejdl přímo ve fakultním studiu. 

V zajímavé rozpravě pan děkan, který již brzy předá funkci svému nástupci, zhodnotil nejen svá dvě volební období v čele fakulty, ale promluvil také o tom, co čeká a nemine nového děkana a kam směřuje či měla by směřovat fakulta i české vysoké školství. 

Těšíme se na další díly, které jsou prozatím plánovány s frekvencí 1-2x měsíčně.

Vaše náměty na témata a zajímavé osobnosti na fakultě, univerzitě i mimo ně můžete zasílat na komunikace@prf.cuni.cz.