Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury - Pražské sdružení Jednoty českých právníků

Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury - Pražské sdružení Jednoty českých právníků

Pražské sdružení Jednoty českých právníků pořádá seminář na téma: 

Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury 

 

Seminář (kód 223) se uskuteční prezenčně v pondělí 13. února 2023 od 9:00 do 14:00 

Seminář se bude konat na Právnické fakultě UK, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí, dv. č. 38. Současně bude seminář streamován. 

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., člen advokátní kanceláře PRK Partners, katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci 

Osnova: 

  • Práva a povinnosti stran během kontraktačního procesu (předsmluvní odpovědnost) 

  • Nabídka a její akceptace 

  • Použití obchodních podmínek 

  • Požadavky na formu smlouvy 

  • Smlouva o smlouvě budoucí 

Seminář je pro studenty PF UK a členy akademické obce PF UK zdarma. 

 

Přihlásit se na seminář je možné do 8.2.2023 zasláním přihlášky  

na e-mail:jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz

 

Za Pražské sdružení JČP:  

JUDr. Eva Barešová, mobil 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz 

2.2.2023 

Uložit událost do kalendáře