Provoz psychologické poradny na PF UK

poradna

Provoz psychologické poradny na PF UK

Poradna je nyní nově umístěna v 1. suterénu, místnost č. 014, a otevřena je každou středu od 16:00 do 20:00.

Studentům PF UK je k dispozici zdarma.

Psychologickou podporu poskytuje MUDr. Zuzana Klapetková.
Lékařka – psychiatrička, absolventka 3. lékařské fakulty UK.
V současné době pracuje v Centru krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Je také frekventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii a certifikovanou koučkou.

Termín konzultace je třeba domluvit na e-mailu: poradna@prf.cuni.cz

Poradna je určena pro studenty, kteří potřebují pomoc a podporu na psychologické úrovni (tzn. neposkytuje návody, konkrétní rady pro absolvování studia apod.). Konzultace probíhá formou pohovoru, psychologického poradenství (tzn. edukace o vhodných technikách práce s psychickým stavem, o psychickém zdraví, psychických procesech), příp. krátkodobé krizové intervence. V případě potřeby delší péče je možnost nasměrovat na návazné služby.