Protestní akce na Den učitelů 28. 3. od 12:00 - "Hodina pravdy"

obr

Protestní akce na Den učitelů 28. 3. od 12:00 - "Hodina pravdy"

Vážené členky, vážení členové akademické obce,

v úterý 28. 3., na Den učitelů proběhnou po celé České republice protestní akce upozorňující na dlouhodobé podfinancování vysokého školství, především pak humanitních a příbuzných společenskovědních oborů "Hodina pravdy".

AS PF UK na svém zasedání 9. 3. vydal prohlášení, v němž vyjádřil nespokojenost se stávající finanční situací, která rezonuje napříč naší akademickou obcí, a vyzval k navýšení objemu finančních prostředků pro vysoké školy, zvláště pro humanitní a příbuzné společenskovědní obory a ke stanovení takových pravidel pro jejich rozdělování, aby se snížil nepoměr mezi jednotlivými obory při rozdělování finančních prostředků na mzdy.

Z iniciativy AS se i naše fakulta k protestům na Hodinu pravdy připojí. Dne 28. 3. od 12:00 se v místnosti č. 100 uskuteční setkání, na němž vystoupí zástupci naší akademické obce a vyjádří nespokojenost s podfinancováním vědy a výuky v našem oboru. Svou podporu akci přislíbili také zástupci ČAK a Nejvyššího soudu ČR, jejichž krátká poselství na akci rovněž zazní. Více info sledujte zejména na FB k akci.

Kolegium děkana tuto akci podpořilo a rozhodlo o zrušení výuky v čase mezi 12. a 14. hodinou. Tím umožnilo, aby se akce zúčastnilo co možná nejvíce studentů, ale i akademiků.

Vedle této akce budou po celý den probíhat protestní setkání, odborné přednášky i debaty na Filosofické fakultě UK a v prostranství před ní (studentské stánky).

V 15.00 by pak měl startovat protestní průvod směřující na Hrad. Bude procházet kolem naší fakulty a ta se k protestu symbolicky připojí mezi 15.30 a 15.45.

Jménem organizačního týmu uvítáme, pokud tuto akci podpoříte svou přítomností a zároveň oslovíte k účasti své kolegy, přátele, studenty. Právě pro studenty toto děláme, jelikož #Kvalitní věda není zadarmo!#

 

Za organizační tým

Jan Wintr, Klára Hurychová a Miroslav Sedláček

Uložit událost do kalendáře