Projekt dr. Dumbrovského z Centra právní komparatistiky získal podporu v prestižní soutěži ERC CZ

Projekt dr. Dumbrovského z Centra právní komparatistiky získal podporu v prestižní soutěži ERC CZ

Právnická fakulta zaznamenala mimořádný úspěch, kdy JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D., J.S.D. vědecký pracovník Centra právní komparatistiky získal v prestižní soutěži ERC CZ finanční podporu ve výši téměř 19 mil. Kč na řešení projektu „Identita a konstitucionalismus: Schopnost ústav formovat politická společenství v regionu EU-MENAP“.  V rámci soutěže ERC CZ bylo podpořeno pouze šest projektů, z nichž Univerzita Karlova získala tři granty. Kromě Právnické fakulty se z úspěchu radují také na Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké fakultě.

Projekt dr. Dumbrovského je dvouletý a zaměřuje se na interdisciplinární výzkum v oblasti vlivu konstitucionalismu na formování identity politického společenství. Jeho cílem je izolovat indikátory určující centrální postavení ústavy v rámci právně-politického diskurzu, v kterém se vytváří identita politického společenství, a identifikovat institucionální a další mechanismy stimulující centrální postavení ústavy v tomto diskurzu.

Cílem programu ERC CZ MŠMT je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.