Profesor Michal Tomášek zvolen místopředsedou Vědecké rady Akademie věd ČR

Profesor Michal Tomášek zvolen místopředsedou Vědecké rady Akademie věd ČR

Proděkan naší fakulty profesor Michal Tomášek byl zvolen jedním z pěti místopředsedů Vědecké rady.

V prezídiu VR AV ČR bude vykonávat agendu předsedy Grémia pro vědecký titul “doktor věd”.
Je prvním předsedou tohoto orgánu, zvoleným ze společenskovědní oblasti.

foto