Prof. Monika Pauknerová z katedry obchodního práva získala stříbrnou pamětní medaili od rektora UK

obr

Prof. Monika Pauknerová z katedry obchodního práva získala stříbrnou pamětní medaili od rektora UK

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. získala stříbrnou pamětní medaili rektora Univerzity Karlovy za významné celoživotní dílo v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.
Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání 27. listopadu ocenila kromě prof. Pauknerové dalších sedm významných osobností, jejichž profesní život je spojen s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaili předal všem oceněným rektor Tomáš Zima.

Předání pamětních medailí

Profesorka Pauknerová se specializuje na mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu. Právnickou fakultu UK absolvovala v roce 1975 a na této fakultě dodnes působí. Kromě toho je vědeckou pracovnicí v Ústavu státu a práva AV ČR.

Je autorkou přibližně 170 publikací v oboru mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a evropského práva. Její odborná činnost výrazně přispěla k rozvoji těchto oborů v Česku i v zahraničí.

Je členkou řady významných vědeckých a odborných společností, například od roku 1999 je předsedkyní Českého národního komitétu, od roku 2003 je členkou International Committee of Comparative Law a také členkou rady Vědecké rady Právnické fakulty UK. Od roku 2007 působí i ve Vědecké radě Ústavu státu a práva AV ČR.

Paní profesorce srdečně gratulujeme!