Prof. JUDr. Jiří Toman zesnul ve věku 81 let

Prof. JUDr. Jiří Toman zesnul ve věku 81 let

JT

S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o tom, že dne 20. 4. 2020 po delší nemoci zemřel ve věku 81 let v Ženevě prof. Jiří Toman, významný absolvent naší fakulty.

Jiří Toman studoval na PF UK v Praze, kde v roce 1966 získal titul JUDr. Krátce pak působil na katedře mezinárodního práva naší fakulty, odkud odešel na studijní pobyt na Graduate Institute of International Studies (HEI) v Ženevě, kde po srpnu 1968 zůstal. V roce 1981 obdržel titul PhD. (Université de Genève). Ženeva se také stala jeho novým domovem a místem, kde po mnoho let pracoval v akademické oblasti. Stal se nejznámějším českým odborníkem v oblasti mezinárodního humanitárního práva, zejména se specializoval na problematiku ochrany kulturních statků za ozbrojených konfliktů. Od roku 1969 až pracoval jako zástupce ředitele a později jako ředitel (1992–1998) Institutu Henry Dunanta v Ženevě (výzkumné a školící pracoviště Mezinárodního výboru Červeného kříže). Po skončení této funkce byl profesorem mezinárodního práva na Santa Clara University v Kalifornii, kde učil až do roku 2018, především mezinárodní humanitární právo, lidská práva a mezinárodní organizace. Působil také jako hostující profesor na řadě univerzit, zejm. Georges Washington University, Université de Franche-Comté v Besançon a Donau Universität Krems, ale také jako konzultant mezinárodních organizací (zejm. UNESCO).

V roce 2013 byl prof. Toman také v Praze oceněn jako významný absolvent děkanem PF UK. Přes významné úspěchy prof. Jiří Toman zůstal vždy laskavým, velkorysým a skromným člověkem a kolegou. Čest jeho památce.