prof. Dr. Peter Mankowski: Právní kultura

prof. Dr. Peter Mankowski: Právní kultura

prof. Dr. Peter Mankowski (Univerzita Hamburk) přednese přednášku na téma Právní kultura

7. 11. 2019 v 17.30 v místnosti č. 401 / 4. patro budovy PF UK

Anotace přednášky

Právní kultura je velmi široký pojem, s nímž se – aniž si to mnohdy uvědomujeme – střetáváme v podstatě každým dnem. Profesor Mankowski vychází ve svém referátu ze své objemné publikace o tomto problému a vymezuje především pojem právní kultury jako mnohovrstevnou kategorii. Podává základní charakteristiku právní kultury ve Spolkové republice Německo na pozadí vývoje národního právního řádu a soustředí se dále na vztah mezi právní naukou a právní praxí se speciálním důrazem na legislativní činnost a judikaturu. Zkoumá základní otázky těchto vztahů, jakož i základní otázky vzdělávání právníků a základní metody německé právní nauky, jež hraje významnou roli v celé Evropě včetně České republiky. (v němčině se simultánním překladem)

Přihlášky a informace: novackov@prf.cuni.cz, tel. č. 221 005 576

Pozvánka

Uložit událost do kalendáře