Prof. Dr. Haimo Schack: Život po smrti – jak dlouho? Postmortální omezení subjektivních práv

Prof. Dr. Haimo Schack: Život po smrti – jak dlouho? Postmortální omezení subjektivních práv

 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese

Prof. Dr. Haimo Schack

(Univerzita Kiel)

na téma

Život po smrti – jak dlouho?

Postmortální omezení subjektivních práv

21. 11. 2019 v 17.30, místnost č. 401


Anotace přednášky

Přednáška se zabývá postmortálními omezeními subjektivních práv člověka. Východiskem je univerzální sukcese v německém právu, jež znamená přechod veškeré pozůstalosti na dědice. Z tohoto majetku jsou však vyloučena osobnostní práva, přičemž omezení platí i pro obecná a některá zvláštní osobnostní práva. Závažné etické problémy přináší genetická pozůstalost, stejně jako majetkoprávní otázky v případě digitální pozůstalosti. Jde zčásti o tradiční, zčásti však naprosto nové fenomény, které přináší rozvoj technologií.

V němčině, se simultánním překladem. Pozvánka

Uložit událost do kalendáře