PROCES KAFKA A SPOL (ANA)

PROCES KAFKA A SPOL (ANA)

PROCES KAFKA A SPOL (ANA)

Katedra právních dějin Právnické fakulty Univerzity Katedra v Praze, subpracoviště Centrum právněhistorických studií AV ČR a další instituce zvou na rekonstrukci politického procesu s učni Spolany Neratovice, kteří se postavili komunistickému režimu. 

PROCES KAFKA A SPOL (ANA) se uskuteční v pátek 3. března v 15 hodin v autentických prostorách Velká porotní síni Vrchního soudu v Praze - Nám. Hrdinů 1300, Praha 4. 

Pro studenty je událost volně přístupná.

 

Uložit událost do kalendáře