Proběhlo první kolo výběrových řízení na studijní pobyty Erasmus+ – vyjede 133 studentů

obr

Proběhlo první kolo výběrových řízení na studijní pobyty Erasmus+ – vyjede 133 studentů

Na přelomu února a března proběhlo výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2022/2023. Na základě výsledků tohoto výběrového řízení vyjede na studijní pobyt na univerzity v Belgii, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Litvě, Maďarsku, Německu, Nizozemí, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Turecku, Velké Británii a na Islandu 133 našich studentů. Z toho více než 80 studentů má možnost vyjet na univerzitu, kterou ve své přihlášce do výběrového řízení uvedlo na prvním místě.  Studenti se mohli ucházet o výjezd na některou ze 126 univerzit, s nimiž má PF UK pro program Erasmus+ (resp. jeho švýcarskou obdobu) uzavřenou smlouvu o spolupráci.

Univerzity jsou pro účely výběrových řízení rozděleny do skupin podle primárního jazyka výuky (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština).  Je možné se hlásit současně do více jazykových oblastí s tím, že ve výběrovém řízení bývá zohledněna preference studenta pro tu nebo onu jazykovou oblast. V letošním roce byl již tradičně největší zájem o univerzity vyučující v angličtině, mezi nejpopulárnější destinace podle preferencí v přihláškách letos patří University of Copenhagen, University College Dublin, Catholic University of Portugal, Katholieke Universiteit Leuven nebo University of Oslo.  Překvapivě nebyl tak velký zájem o univerzity ve Velké Británii, u kterých i po brexitu platí ještě v příštím akademickém roce dosavadní podmínky spolupráce.

Výběrové řízení probíhalo formou ústních pohovorů. Hodnoceny byly rovněž dosavadní studijní výsledky uchazečů a jejich akademické či jiné se studiem související aktivity (účast v moot courtech, SVOČ, buddy programu, předmětech vyučovaných na PF UK v cizím jazyce či práce pomvěda).  Výsledky schválilo dne 21.3.2022 kolegium děkana. Studenti jsou o výsledcích výběrového řízení informování individuálně e-mailem.

Předpokládá se, že stejně jako v předchozích letech proběhne dodatečné kolo výběrových řízení v  září 2022. Studenti se budou moci ucházet o výjezdy na letní semestr akademického roku 2022/2023. Po jarním kole výběrového řízení je napříč jazykovými oblastmi stále z čeho vybírat! Zůstávají volná místa na 91 zahraničních univerzitách, strávit letní semestr v příštím akademickém roce je tak možné např. na univerzitách v Amsterdamu, Dublinu, Helsinkách, Utrechtu, Heidelbergu, Mnichově, Vídni, Paříži, Madridu či Římě. Volná jsou nadále místa i na britských univerzitách, na něž je možno v režimu Erasmus+ vycestovat ještě do konce letního semestru 2022/2023 (přesněji do 31. května 2023, pro roky následující se pak dále počítá s tím, že bude možné výjezdy do Británie uskutečňovat na základě zvláštního mobilitního programu za podobných podmínek jako v programu Erasmus+).

Úplný přehled univerzit,kam stále ještě můžete vyjet na zahraniční pobyt, je k nahlédnutí zde

Přemýšlejte o tom, určitě to stojí za to!