Proběhl Welcome day pro nové doktorandy

foto

Proběhl Welcome day pro nové doktorandy

V pátek 15. října se uskutečnil Welcome day pro nové doktorandy, kde se nově nastoupivší studenti doktorského studia detailněji seznámili s průběhem budoucího studia a měli možnost sdílet svá očekávání vyplývající z jejich vědecké a pedagogické činnosti na fakultě.

Za tímto účelem byli účastníci seznámeni zejména s oblastí právního psaní, která pro ně bude v následujících letech stěžejní. Vedení této části se ujali již starší doktorandi JUDr. Ondřej Drachovský, JUDr. Jan Exner, Mgr. Jan Chmel PhD., kteří se snažili novým doktorandům ukázat úskalí právního psaní a seznámit je s nejčastějšími chybami, kterých se autoři při psaní odborných textů dopouštějí.

Druhou stěžejní částí byla přednáška Mgr. Kamily Stloukalové Ph.D., která studentům představila grantové možnosti na UK a ukázala jim, jak dobře připravit projekt, se kterým se doktorandi mohou hlásit do výběrových řízení. 

Celá akce byla pojata velmi neformálně a v rovině doktorandi doktorandům. Cílem bylo kromě výše zmíněného i propojit doktorandy mezi sebou a vytvořit jim platformu pro sdílení všeho, co studentský život doktoranda přináší. 
 
Všechny nové doktorandky a doktorandy tímto na fakultě vítáme a těšíme se na výsledky jejich vědecké práce.