Proběhl 6. Česko-německý festival práva

foto

Proběhl 6. Česko-německý festival práva

Ve dnech 17.-21.9.2022 se v Pasově uskutečnil již šestý ročník Česko-německého festivalu práva. Tradice festivalu, který pořádají společně právnické fakulty Univerzity Karlovy a  Universität Passau, se zrodila již v roce 2001, další ročníky se konaly v letech 2003, 2009, 2013 a 2017. V roce 2021 uspořádaly obě fakulty alespoň společný „online festival práva“.

Letošní ročník se tak uskutečnil po dvou letech odkladů, které byly způsobeny pandemií koronaviru. O to více jsme rádi, že se letos mohli čeští studenti a přednášející vydat do Pasova a strávit tam 5 dní. Tento rok, na rozdíl od předcházejících let, se festival konal pouze v Pasově, účastníci nepřejížděli na druhou část programu do Prahy.

Akce se zúčastnilo 24 studentů (včetně 4 doktorandů s vlastním příspěvkem) a 10 vyučujících z PF UK. Studenti měli možnost se seznámit se studenty z Pasova a pro přednášející to byla možnost se opět setkat se svými německými kolegy a rozvíjet své kontakty pro účely další vědecké spolupráce. V rámci akademické části programu byly prezentovány příspěvky z různých právních oblastí přednášejícími z ČR i z Německa, v několika případech šlo o párové referáty týkající se vybraných právních problémů jak z pohledu českého, tak německého práva, např. otázek práva životního prostředí, ústavního práva, evropského dědického práva, restitucí nebo smluvního práva ve sportu.

Spolupořadatelé z Pasova připravili i bohatý společensko-kulturní program, který vyvážil akademický program festivalu. Čeští i němečtí studenti a přednášející tak navštívili Amtsgericht a Landgericht Passau, kde se jim po celou dobu věnoval sám předseda soudu. Dále byla součástí programu plavba lodí po Dunaji nebo poznávací jízda historickým vlakem po Pasově a přilehlém okolí.

Děkujeme všem účastníkům z řad studentů i přednášejících, že se s námi do Pasova vydali. Děkujeme také kolegům z Uni Passau (zejm. prof. Urs Kramerovi) za spolupráci na organizaci letošního ročníku festivalu, jehož příprava trvala několik měsíců.

6. ročník Česko-německého festivalu práva byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou, nadací Theorie und Praxis des Arbeitsrechts (Wolfghang-Hromadka-Stiftung) a Rektorátem UK z Fondu podpory internacionalizace (POINT) Rektorátu UK. Všem podporovatelům tímto též srdečně děkujeme! I díky jejich podpoře se festival vydařil!

 

 

loga