Připravuje se Strategický záměr PF 2021–2025

Připravuje se Strategický záměr PF 2021–2025

Fakulta navazuje při práci na svém strategickém záměru na dosavadní fakultní vize i úvahy. Cílem je vytvořit dokument, který ukáže, kam by se fakulta chtěla a měla v souladu se strategickým záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2021+ a  strategickým záměrem Univerzity Karlovy 2021–2025 posunout do roku 2025.

K diskusím o strategickém záměru svolal děkan fakulty setkání Komise pro strategii, k vytvořeným materiálům se nyní vyjadřuje vedení fakulty. V dalších týdnech se ke strategickému záměru budou vyslovovat katedry, ústavy a centra fakulty, dále ostatní pracoviště a akademická obec. Fakulta chce především získat co nejvíce nápadů pro aktivity, které budou navazovat na cíle, stanovené v jejím strategickém záměru. Podněty pomáhá zpracovávat oddělení strategického rozvoje.

Odkazy na důležité dokumenty pro tvorbu strategického záměru fakulty: