Připomínka deadlinu stipendijní nabídky pro doktorandy - program SYLFF

Připomínka deadlinu stipendijní nabídky pro doktorandy - program SYLFF

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás upozornit na blížící se deadline na podávání přihlášek na výběrové řízení na stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research.

Stipendium mohou využít studenti nejvýše 3. ročníku doktorského programu v prezenční formě. Je určeno na výzkum a dokončení disertační práce. Část výzkumu musí být realizována v zahraničí.

Výše stipendia je pro rok 2023/24 určena na 12.500,- USD (cca. 270.000,- CZK) s možností prodloužení o další rok (vedle stipendia SYLFF může vybraný student čerpat na UK i jiná stipendia za předpokladu transparentnosti a zamezení dvojího financování téže aktivity).

Veškeré podrobnosti naleznete zde: https://cuni.cz/UK-8933.html​

Fakultní uzávěrka pro dodání podkladů je 29. 4. 2023.

Kontaktní osoba za PF UK je Dr. David Kohout, dokumenty či případné dotazy posílejte na e-mail: international@prf.cuni.cz.
Požadované podklady zasílejte ve formátu pdf a výhradně v anglickém jazyce.

Uložit událost do kalendáře