Příjem přihlášek studentů PF UK na Moot courty v oblasti uprchlického práva

obr

Příjem přihlášek studentů PF UK na Moot courty v oblasti uprchlického práva

V akademickém roce máte možnost se účastnit hned dvou moot courtů v oblasti uprchlického práva:

International Migration and Refugee Law Moot Court Competition je v anglickém jazyce a organizuje jej univerzita v Gentu. Účast je doporučena zejména zkušenějším studentům s hlubší znalostí uprchlického práva.
Ústní kolo proběhne v březnu 2022 a základní informace naleznete zde.
 Studenti (ideálně už ve čtyřčlenných týmech), kteří mají zájem o účast v tomto moot courtu, se mohou přihlásit do 10. 10. 2021 e-mailem dr. Honuskové (honuskov@prf.cuni.cz). Za fakultu se může zúčastnit pouze jeden tým, v případě většího zájmu se tedy uskuteční výběrové řízení.

 

Česko-slovenský azylový moot court je v českém jazyce a organizuje jej Právnická fakulta UK jako soutěž česko-slovenskou. Ústní kolo proběhne v dubnu 2022, základní informace naleznete zde

Do moot courtu v českém jazyce se mohou hlásit dva až tříčlenné týmy, a to do 5. 1. 2022. Za fakultu se mohou zúčastnit dva týmy, proto i zde v případě více zájemců proběhne výběr. Soutěž je určena studentům se znalostí uprchlického práva a slouží k prohloubení znalostí a výuce dovedností.

Pro obě soutěže fakulta poskytne podporu finanční (v případě cesty do zahraničí) a odbornou v podobě koučů.
Obě soutěže jsou kreditově ohodnoceny v rámci předmětu Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva, a jsou započítávány do modulu Migrační právo.