Příjem přihlášek do 30. prosince! Výjezdní seminář z ústavního práva: Třetí Ústavní soud

Příjem přihlášek do 30. prosince! Výjezdní seminář z ústavního práva: Třetí Ústavní soud

 

V termínu 21. – 24. dubna 2022 se v Peci pod Sněžkou uskuteční další z oblíbených výjezdních seminářů z ústavního práva, tentokrát na téma Třetí Ústavní soud. Cílem semináře je zhodnotit, jak Ústavní soud od roku 2013 ovlivnil české právo.

Seminář je určen pro studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, teorii práva, politologii či politickou a právní filosofii. Podmínkou účasti je písemné zpracování vybraného tématu. Účastníci semináře budou své práce prezentovat vystoupením v délce 10–15 minut, na které naváže diskuse.

V případě zájmu o účast posílejte přihlášky a anotace příspěvků s rozsahu 1 normostrany na e-mail wintr@prf.cuni.cz.

Anotace by měla vyjadřovat představu účastníka o tématu, obsahu jeho příspěvku a relevantní literatuře. Kapacita semináře je omezena, v případě výrazného převisu zájemců bude proveden jejich výběr na základě kvality zaslaných anotací. Příklady témat najdete v příloze ke stažení. Ti, kteří chtějí mít více času na přípravu příspěvku, nechť se přihlásí v 1. kole do 30. prosince 2021. Do několika dnů pak rozhodneme, kdo je vybrán. Na zbylá místa (budou-li) bude možné se hlásit do 28. února 2022; v tomto 2. kole se mohou hlásit jak neúspěšní z 1. kola s přepracovanými anotacemi, tak noví zájemci. 

Zájemci o účast na semináři mohou požádat garanty o pomoc s výběrem tématu, literatury i s přípravou příspěvku. Nadto budou studentům k dispozici mentoři z řad doktorandů, kteří ještě před seminářem sdělí připomínky k odevzdaným pracím. Semináře se zúčastní též prof. Jan Kysela a dr. Jan Chmel.
Příspěvek má mít podobu seminární práce odpovídající požadavkům kladeným na odborný text (členění do kapitol, řádné citace, seznam použité literatury) v rozsahu 8 až 20 normostran (30 řádek po 60 znacích).


Se seminárními pracemi lze též soutěžit ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) vyhlášené na PF UK v akademickém roce 2021/2022 (sledujte, prosím, podmínky a termíny na http://svoc.prf.cuni.cz/); nejlepší práce vydáme stejně jako v minulých letech ve sborníku.

Podrobné informace, harmonogram i možné návrhy témat najdete v příloze ke stažení.