Příjem návrhů na cenu Jana Opletala do 15. října 2021

Příjem návrhů na cenu Jana Opletala do 15. října 2021

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA UDĚLENÍ CENY JANA OPLETALA

Studentská komora Rady vysokých škol, národní reprezentace studentek a studentů vysokých škol v České republice, udělí již podesáté Cenu Jana Opletala, a to osobnosti nebo skupině osobností za významný přínos akademické obci, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod či za významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci. Návrhy na udělení ceny mohou podávat i studenti.

Cena bude udělena u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, 17. listopadu 2021.

Návrh na udělení ceny mohou kromě členů Studentské komory Rady vysokých škol také akademické senáty vysokých škol a fakult, nebo jejich studentské části, rektor vysoké školy nebo děkan fakulty, skupina alespoň 5 studentů vysoké školy či právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě práv studentů.

Navrhovatelé mohou zasílat návrhy do 15. října 2021 Výboru Ceny Jana Opletala prostřednictvím mailu cjo21@skrvs.cz.

Návrh musí obsahovat:

  • jméno navržené osoby, případně název navržené skupiny a seznam jejích členů,
  • stručné zdůvodnění, proč by navržené osobě či skupině měla být Cena udělena,
  • souhlas navržené osoby či skupiny s nominací a kontakt na navrženou osobu či skupinu,
  • podpis navrhovatele.

 

Manuál k nominacím na cenu Jana Opletala najdete ZDE.

Více informací o Ceně Jana Opletala, jejím statutu i o vyhlášené soutěži se dozvíte na webu SK RVŠ www.skrvs.cz/cjo a na facebookové stránce www.facebook.com/cenajanaopletala.