Přihlaste se na výjezdní seminář: Základní práva a ústavní principy v judikatuře obecných soudů

Přihlaste se na výjezdní seminář: Základní práva a ústavní principy v judikatuře obecných soudů

Výjezdní seminář z ústavního práva:

 

Základní práva a ústavní principy v judikatuře obecných soudů

 

Termín a místo konání: 25.–31. července 2021 ve Žďáru nad Sázavou a v okolních loukách a lesích

Seminář je určen pro studentky a studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, teorii práva či politologii. Program semináře tvoří referáty a diskuse. Počítáme s krátkým vystoupením (5 až 15 minut, dle libosti) každého účastníka. V doprovodném programu budeme turisticky putovat po Vysočině. Úspěšní absolventi získají 3 kredity, nejúspěšnější pak pozvánku, aby svůj příspěvek zpracovali i v písemné formě a publikovali ve sborníku či v odborných časopisech.

Přihlásit se je možné na e-mailové adrese wintr@prf.cuni.cz. V přihlášce je třeba si zvolit téma a připojit jedno- až dvoustránkový abstrakt ústního vystoupení včetně hlavní teze a seznamu literatury.

Garanti: doc. Marek Antoš a prof. Jan Wintr; stálý host výjezdních seminářů: prof. Jan Kysela
 

Uzávěrka přihlášek: pondělí 31. května 2021 (první kolo), případně neděle 6. července 2021 (druhé kolo)

 

Více informací a přehled navrhovaných témat, ke kterým je možné se přihlásit, najdete v přiloženém souboru.

Uložit událost do kalendáře