Přihlaste se na výjezdní seminář: COVID-19 a boj proti němu v mezinárodním srovnání

Přihlaste se na výjezdní seminář: COVID-19 a boj proti němu v mezinárodním srovnání

Výjezdní seminář 

COVID-19 a boj proti němu v mezinárodním srovnání

Výjezdní seminář se bude konat od 29. 9. 2021 do 1. 10. 2021 v Bayreuthu.

Tématem semináře je srovnání prostředků boje s pandemií COVID 19 v ČR a v Německu. Vzhledem k tematickému zaměření je vhodné, abyste již měli absolvován předmět Ústavní právo II.

Předpokladem splnění předmětu je sepsání seminární práce na 15-20 normostran v německém jazyce (alternativně je možné napsat práci v anglickém jazyce a přiložit jednostránkové shrnutí v německém jazyce) a její prezentace (v německém či anglickém jazyce) na samotném výjezdním semináři. Vzhledem k povaze předmětu je proto nezbytná znalost německého jazyka na úrovni umožňující porozumění psanému textu a mluvenému slovu. Při výběru tématu je doporučeno vyjít z níže uvedených návrhů. Téma by mělo být zpracováno primárně jako shrnutí a analýza situace v ČR, je ale možné i zaměření na právo EU nebo přímo srovnávací práce. V jednání je publikace sborníku ze semináře v Německu ve spolupráci s Universität Bayreuth.

Zájemce bychom proto požádali, aby se do 15. 8. 2021 přihlásili na emailové adrese grinc@prf.cuni.cz, nebo derkav@prf.cuni.cz posláním anotace seminární práce (cca na 1 normostranu, v německém jazyce). Lhůta pro odevzdání samotné seminární práce je do 10. 9. 2021. Při přípravě seminární práce Vám budeme samozřejmě nápomocni, a to jak z obsahové, tak případně jazykové stránky. V průběhu září budou účastníci zapsáni na volitelný předmět, jehož absolvováním získají 4 kredity v rámci akademického roku 2021-2022.

V případě jakýchkoli dotazů jsme k dispozici na výše uvedených e-mailových adresách.

JUDr. Jan Grinc, Ph.D. & JUDr. Viktor Derka, katedra ústavního práva

 

Navrhovaná témata:

Wahlen in den Coronazeiten

 1. Coronavirus und die Tätigkeit der Selbstverwaltungskörperschaften
 2. Modelle der Coronabekämpfung - Arten der Schutzmaßnahmen
 3. Bewegungsfreiheit im Schatten der Schutzmaßnahmen im internationalen Vergleich
 4. Strafrechtliche Repression während eines Notstandes
 5. Exekutives Handeln, Verordnungsermächtigung und Wesentlichkeitsgrundsatz/Gewaltenteilung
 6. Verwaltungsrechtliche Handlungsformen
 7. Grenzschließungen und Beschränkung der Freizügigkeit in der Europäischen Union
 8. Rechtliche Fragen der Verteilung von Impfstoffen
 9. Gerichtliche Kontrolle und Kontrollierbarkeit
 10. Fragestellungen aus Bereichen des Besonderen Verwaltungsrechts (Schulrecht, Gewerbefreiheit/Gaststättenrecht, Hochschulrecht, Freiheit von Wissenschaft und Lehre
 11. Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, Bewegungsradius als Grundrechtsproblem
 12. Beschränkungen der Versammlungsfreiheit
 13. Beschränkungen der Religionsfreiheit (Verbot von Gottesdiensten in Präsenz, Beschränkungen bei Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten, religiösen Hochfesten)
 14. Impfreihenfolge, Gesetz zur Vergabe von Impfstoff, Impfpflicht
 15. Gerichtliches Verfahren (Öffentlichkeitsgrundsatz, Anwesenheitspflicht, Masken, Aussetzunge von Gerichtsverfahren,...)
 16. Staatshaftungsansprüche (z.B. von Grenzpendlern, Polizisten, die im Dienst erkranken, sonstigen Beamten (Lehrer?),...)
 17. Quarantäneverordnungen bei Einreise aus Risikogebieten
 18. Profi- und Amateursport, Sportvereine
 19. Freiheit von Kunst, Beschränkungen des Kulturbetriebs
 20. Begriff der “epidemischen Notlage”, Notstand, Katastrophenfall...
Uložit událost do kalendáře