Přihlaste se do 4. kola soutěže o Cenu Marie Kalenské

Přihlaste se do 4. kola soutěže o Cenu Marie Kalenské

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení vyhlašuje 4. soutěžní kolo soutěže o Cenu Marie Kalenské

Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, která je mj. členem Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení se sídlem v Ženevě, je odborně zaměřeným spolkem, který od roku 1991 usiluje v oborech pracovního práva a práva sociálního zabezpečení o rozvoj vědy a o uplatnění dosažených výsledků vědeckovýzkumné činnosti v praxi.

Cena udělovaná Společností je pojmenována po prof. JUDr. Marii Kalenské, DrSc., jedné z nejvýznamnějších tuzemských osobností právnického života druhé poloviny 20. století, která se zásadní měrou zasloužila o rozvoj pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Marie Kalenská vychovala generace právníků a intenzivně se věnovala studentům, stejně jako mladým nadějným akademikům, a podporovala v nejlepším smyslu slova jejich odborný i lidský rozvoj.

Cena pro vítěze soutěžního kola činí 15 000 Kč.

Přihlášky do soutěže lze podávat od 3. března 2021 do 31. května 2021.

Soutěžní písemná práce musí být doručena nejpozději do 31. května 2021.

Přihlášky se podávají a soutěžní práce se odevzdávají prostřednictvím adresy elektronické CenaMarieKalenske@email.cz.

Podrobné informace najdete na stránkách Společnosti

 

logo