Přihlašování na výjezdní seminář z ústavního práva:  Ústava a policy: Ústavní obsahové limity stanovování státní politiky

Přihlašování na výjezdní seminář z ústavního práva:  Ústava a policy: Ústavní obsahové limity stanovování státní politiky

Výjezdní seminář z ústavního práva: 
Ústava a policy: Ústavní obsahové limity stanovování státní politiky

Seminář je určen pro studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, státovědu, politologii či politickou a právní filosofii. Podmínkou účasti je písemné zpracování vybraného tématu. Účastníci semináře budou své práce prezentovat vystoupením v délce cca 15 minut, na které naváže diskuse.

Přihlásit se je možné na e-mailové adrese wintr@prf.cuni.cz. Přihláška obsahuje anotaci příspěvku v délce nejméně 1 normostrany, vyjadřující představu účastníka o tématu a obsahu jeho příspěvku a o relevantní literatuře. Protože kapacita semináře je omezena, bude třeba v případě výrazného převisu zájemců na základě těchto anotací provést výběr. Při výběru rozhoduje kvalita anotace, nikoli její pořadí. Tematický překryv není důvod k vyřazení, řeší se koordinací témat po výběru účastníků. Níže navrhujeme některá témata.

Ti, kteří chtějí mít více času na přípravu příspěvku, nechť se přihlásí v 1. kole do 29. prosince 2019. Do několika dnů pak rozhodneme, kdo je vybrán. Na zbylá místa (budou-li) bude možné se hlásit do 2. března 2020; v tomto 2. kole se mohou hlásit jak neúspěšní z 1. kola s přepracovanými anotacemi, tak noví zájemci.  

Výjezdní seminář se koná ve dnech 16. – 19. dubna 2020 v Peci pod Sněžkou. Předpokládáme, že náklady spojené s ubytováním a stravováním tak jako v minulosti uhradí fakulta.

Zájemci o účast na semináři mohou požádat garanty o pomoc s výběrem tématu, literatury i se samotnou přípravou příspěvku. Nadto budou studentům k dispozici mentoři z řad doktorandů, kteří ještě před seminářem sdělí připomínky k odevzdaným pracím. Semináře se zúčastní též profesor Jan Kysela.

Příspěvek má mít podobu seminární práce odpovídající požadavkům kladeným na odborný text (členění do kapitol, řádné citace, seznam použité literatury) v rozsahu 8 až 20 normostran (30 řádek po 60 znacích). 

Se seminárními pracemi lze též soutěžit ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) vyhlášené na PF UK v akademickém roce 2019/2020 (sledujte, prosím, podmínky a termíny na http://svoc.prf.cuni.cz/); nejlepší práce vydáme stejně jako v minulých letech ve sborníku. 

 

Harmonogram

 • 29. prosince 2019 první termín pro odevzdání přihlášek a anotací příspěvků v rozsahu 1 normostrany
   
 • 2. března 2020 druhý termín pro odevzdání přihlášek, budou-li ještě volná místa
   
 • do 31. března 2020 příprava příspěvků, konzultace s mentory a odbornými garanty
   
 • 31. března 2020 odevzdání seminárních prací mentorům a na wintr@prf.cuni.cz
   
 • 31. 3. – 12. 4. 2020 posuzování seminárních prací mentory, komunikace autorů a mentorů
   
 • 12. dubna 2020 odevzdání konečné verze seminárních prací + aktualizovaných anotací na wintr@prf.cuni.cz
   
 • 6. – 19. dubna 2020 výjezdní seminář (Chata UK, Pec pod Sněžkou, Velká pláň 159; od čtvrtečního dopoledne do nedělního odpoledne)

 

Nabídka témat
 

Ústavní obsahové limity regulace

1.      eutanazie
2.      vlastnictví nemovité památky
3.      zdanění
4.      zakládání soukromých škol
5.      rušení škol
6.      vzdělávací politiky (počty míst, obory,…)
7.      sledování lidí kvůli bezpečnosti
8.      bydlení (a nebydlení)
9.      místních záležitostí veřejného pořádku
10.    motivace nezaměstnaných (nebo sociálně slabých)
11.    projevů na internetu
12.    kumulace bohatství (Piketty)
13.    urychlování liniových staveb
14.    myslivosti
15.    držení a nošení zbraní
16.    stanovování povinností podzákonným předpisem
17.    soukromí z důvodu ochrany životního prostředí
18.    vlastnictví z důvodu ochrany životního prostředí
19.    vlastnictví z důvodu ochrany práv sousedů
20.    nenávistných projevů (hate speech)
21.    svobody projevu z důvodu ochrany safe space
22.    očkování a dalších povinností narážejících na výhradu svědomí
23.    náboženského života 
24.    střetu zájmů
25.    transparentnosti majetkových poměrů
26.    podnikání 
27.    podnikání z důvodu zahraničněpolitických zájmů státu
28.    ochrany zdraví
29.    zákazu diskriminace
30.    pozitivní diskriminace
31.    cizinecké politiky
32.    udělování státního občanství
33.    ochrany zaměstnanců
34.    důchodového zabezpečení
35.    sociálního zabezpečení (podmiňování dávek plněním úkolů…)
36.    spoluúčasti, plateb za zdravotní péči
37.    předbíhání ve zdravotní a sociální péči
38.    výchovy v rodinách
39.    podpory rodin
40.    modifikace genomu
 

Garanti:

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.,
katedra ústavního práva PF UK, míst. č. 126, e-mail: antos@prf.cuni.cz

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.,
katedra teorie práva PF UK, míst. č. 333.2, e-mail: wintr@prf.cuni.cz
 

Uložit událost do kalendáře