Přihlašování na výjezdní seminář z ústavního práva: Samospráva (28. července – 3. srpna 2024)

foto

Přihlašování na výjezdní seminář z ústavního práva: Samospráva (28. července – 3. srpna 2024)

Výjezdní seminář z ústavního práva: 
Samospráva

 • Seminář je určen pro studentky a studenty Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, teorii práva či politologii. 
   
 • Program semináře tvoří referáty a diskuse. Počítáme s krátkým vystoupením (5 až 10 minut) každého účastníka. V doprovodném programu budeme turisticky putovat po Česko-saském Švýcarsku a Lužických horách a možná se odvážíme i do Šluknovského výběžku.
   
 • Seminář se koná ve dnech 28. července – 3. srpna 2024 v České Kamenici. Náklady spojené s ubytováním hradí v zásadě fakulta, jistou míru spoluúčasti však nelze vyloučit. 
   
 • Přihlásit se je možné v 1. kole do 22. května 2024 na wintr@prf.cuni.cz. Do několika dnů pak rozhodneme, kdo je vybrán. Na zbylá místa (budou-li) bude možné se hlásit do 1. července 2024; v tomto 2. kole se mohou hlásit jak neúspěšní z 1. kola s přepracovanými anotacemi, tak noví zájemci.  
   
 • V přihlášce je třeba si zvolit téma a připojit jedno- až dvoustránkový abstrakt ústního vystoupení včetně hlavní teze a seznamu literatury. Protože kapacita semináře je omezena, bude třeba v případě výrazného převisu zájemců na základě těchto abstraktů provést výběr. Při výběru rozhoduje kvalita abstraktu, nikoli jejich pořadí.
   
 • Témata se nerezervují, tématický překryv není důvod k vyřazení, řeší se koordinací témat po výběru účastníků. Je možné vybírat ze seznamu témat, ale i přijít s vlastním tématem. Vybraní účastníci zašlou do 19. července 2024 aktualizovaný abstrakt.
   
 • Vybraní studenti budou vyzváni, aby po semináři cca do 10. září 2024 odevzdali písemnou verzi referátu k otištění ve sborníku.
   
 • Pro podrobnější informace kontaktujte Jana Wintra (wintr@prf.cuni.cz) či Marka Antoše (antos@prf.cuni.cz).
   
 • Spoluorganizátorem semináře je Jan Kysela. 

 

Více informací a přehled navrhovaných témat,
ke kterým je možné se přihlásit, najdete
 v přiloženém souboru.

 

Uložit událost do kalendáře