Přihlašování na letní výjezdní seminář: Ústavní právo a bezpečnost

Přihlašování na letní výjezdní seminář: Ústavní právo a bezpečnost

Termín a místo konání: 25.–31. července 2022 v Domažlicích.

Seminář je určen pro studentky a studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, teorii práva či politologiiProgram semináře tvoří referáty a diskuse. Počítáme s krátkým vystoupením (5 až 15 minut) každého účastníka. V doprovodném programu budeme turisticky putovat po Domažlicku a okolí. Úspěšní absolventi získají 3 kredity, nejúspěšnější pak také pozvánku k tomu, aby zpracovali své vystoupení i písemně a publikovali jej ve sborníku či v odborných časopisech.

Přihlásit se je možné v 1. kole do 9. května 2022 na wintr@prf.cuni.cz. Do několika dnů pak rozhodneme o výběru účastníků. Na zbylá místa (budou-li) bude možné se hlásit do 29. června 2022; v tomto 2. kole se mohou hlásit jak neúspěšní z 1. kola s přepracovanými anotacemi, tak noví zájemci.

V přihlášce je třeba si zvolit téma a připojit jedno- až dvoustránkový abstrakt ústního vystoupení včetně hlavní teze a seznamu literatury. Protože kapacita semináře je omezena, bude třeba v případě převisu zájemců na základě těchto abstraktů provést výběr. Při výběru rozhoduje kvalita abstraktu, nikoli jejich pořadí. Témata se nerezervují, tematický překryv není důvod k vyřazení, řeší se koordinací témat po výběru účastníků. Je možné vybírat ze seznamu témat, ale i přijít s vlastním tématem. Vybraní účastníci zašlou do 20. července 2022 aktualizovaný abstrakt.

Garanti: doc. Marek Antoš a prof. Jan Wintr; stálý host výjezdních seminářů: prof. Jan Kysela

Více informací a přehled navrhovaných témat, ke kterým je možné se přihlásit, najdete v přiloženém souboru.

Uložit událost do kalendáře