Přihlašování ke zkouškám v letním semestru

Přihlašování ke zkouškám v letním semestru

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že přihlašování ke zkouškám v letním semestru 2018/2019 začne 15. dubna 2019 ve 20 hod. a proběhne elektronickou formou.

Přihlašování ke zkouškám bude zahájeno podle jednotlivých akademických pracovišť podle doporučeného času (přesné datum a čas naleznete u příslušného termínu v kolonce "přihlašování od") následovně:

Pracoviště hodina

Katedra jazyků 20:00
Katedra právních dějin 20:05
Katedra teorie práva a právních učení 20:10
Katedra mezinárodního práva 20:15
Katedra obchodního práva 20:20
Katedra trestního práva 20:25
Katedra občanského práva 20:30
Katedra ústavního práva 20:35
Katedra evropského práva 20:40
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 20:45
Katedra národního hospodářství 20:50
Katedra politologie a sociologie 20:55
Katedra práva životního prostředí 21:00
Katedra správního práva a správní vědy 21:05
Katedra finančního práva a finanční vědy 21:10
Centrum zdravotnického práva 21:15
Centrum právní komparatistiky 21:15
Ústav práva autorského, práv průmyslových... 21:15
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností 21:15

Student se hlásí na zkoušku prostřednictvím studijního informačního systému; může se přihlásit na kterýkoliv z vypsaných termínů, nejpozději však do 13:30 hod. pracovního dne předcházejícího dni termínu konání zkoušky.

Student se může z přihlášeného termínu před konáním zkoušky prostřednictvím studijního informačního systému odhlásit. Odhlášení ze zkoušky je možné nejpozději do 10:00 hod. pracovního dne předcházejícího dni termínu konání zkoušky.

Praktickou ukázku postupu při přihlašování naleznete pod tímto odkazem:

Po uplynutí lhůty k odhlášení se student může z konání zkoušky pouze omluvit podle Studijního a zkušebního řádu univerzity. V případě, že Vaše neúčast na zkoušce nebude omluvena, Váš termín propadne.

Žádosti o omluvy lze přijímat výhradně prostřednictvím formuláře omluvy ze zkoušky. Formulář pro omluvu ze zkoušky nebo klauzury naleznete zde.

Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete omluvit v případě, že již uplyne termín pro odhlášení ze zkoušky prostřednictvím SIS. Omluva telefonickou formou není možná. Lze však nejprve odeslat emailovou zprávu, jejíž přílohou bude elektronicky vyplněný formulář, který student následně vytiskne, doplní o přílohy, vlastnoručně podepíše a podá na fakultu. 

Omluva na příslušném formuláři se v případě postupových zkoušek podává na příslušnou katedru, kde ji vyřizuje zkoušející nebo předseda zkušební komise. V případě státních zkoušek se omluva podává na studijní oddělení, které žádost včetně příloh předá k vyřízení příslušnému předsedovi zkušební komise. 

 

Přejeme Vám všem, abyste se nejen úspěšně přihlásili ke zkouškám, ale zejména abyste je úspěšně složili.

S pozdravem

Marta Chromá

Miroslav Sojka

Stanislav Potěšil