Prestižní Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku míří na Právnickou fakultu UK

Ocenění

Prestižní Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku míří na Právnickou fakultu UK

Dne 28. listopadu 2019 převzala vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty UK, prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. z rukou J.M. rektora prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. prestižní ocenění za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy roku 2018 v rámci společenskovědních a humanitních oborů, a to konkrétně za monografii Teorie finančního práva a finanční vědy (KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 356 s. ISBN 978-80-7552-935-0). Monografie vznikla ve spoluautorství členů katedry finančního práva a finanční vědy (prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., prof. JUDr. Hana Marková, CSc., doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., JUDr. Petr Kotáb, Ph.D., JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D. a JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.) a klade si za cíl především zefektivnit a zmodernizovat výuku v rámci oboru finančního práva a finanční vědy v České republice.

Ocenění