Představení aplikace jaktrestame.cz

jaktrestame

Představení aplikace jaktrestame.cz

Jaktrestame.cz je nová aplikace a webová stránka, která v přehledné formě představuje agregované statistiky o ukládání trestů v České republice. Využití dat se v poslední době stalo běžnou součástí rozhodování v mnoha oborech, a je tak přirozené, že se větší zájem o data objevuje i v oblasti ukládání trestů. Aplikace jaktrestame.cz je tak prvním krokem, který v graficky srozumitelné podobě přináší informace o ukládání trestů v České republice. Otvírá tak možnost pro věcnou diskuzi o ukládání trestů, která bude (v českém kontextu vzácně) opřena o data.


Na webové stránce a v aplikaci lze najít řadu informací o ukládání trestů v České republice. V první řadě aplikace nabízí souhrnné statistiky o uložených trestech, počtu odsouzených, typů uložených trestů a jejich délce. Samotná aplikace je doplněna o několik textů, které přiblíží úskalí ukládání trestů nebo vysvětlí, proč bychom (ne)měli lpět na zvýšení trestních sazeb. 


Hlavní částí projektu je však samotná aplikace, jakýsi „ukazatel trestů“. Je možné si zvolit libovolný trestný čin od vraždy (§ 140 TZ) po projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404 TZ), a dále specifikovat například předchozí trestní minulost, souběh s jiným trestným činem či pohlaví pachatele. Aplikace zobrazí graf, který ukazuje, jak byli za stejně definované trestné činy v minulosti odsouzeni jiní pachatelé. Rozdělení druhů trestů za podobné trestné činy má spíše informativní charakter a předkládá škálu trestání, kterou si praktici mohou spojit s okolnostmi případu. Aplikaci však nelze brát jako jedinou směrodatnou při ukládání trestů. Jak říká jedna z autorek projektu Klára Svitáková: „Určitě nechceme říkat, že se podle aplikace má trestat, každý případ je jiný a aplikace pouze ukazuje realitu, jak trestáme.“


Projekt vznikl ve spolupráci skupiny doktorandů z Univerzity Karlovy a datových novinářů serveru iROZHLAS.cz. Ti všichni se zajímají o ukládání trestů a věří, že nové technologie nám mohou pomoci i v oblasti justice. Zkušenost s podobnými projekty mají v Kanadě, Austrálii či ve Skotsku. Autoři od projektu očekávají větší transparentnost a snad i snížení těch největších extrémů při ukládání trestů. Datový novinář Jan Cibulka z Českého rozhlasu, který se na projektu podílel, dodává: „My v Českém rozhlase doufáme, že to pomůže veřejnosti v lepší orientaci v otázkách ukládání trestů. A těšíme se, že aplikace otevře odbornou debatu nad způsoby tuzemského trestání.“ Projekt byl podpořen Nejvyšším státním zastupitelstvím a Ministerstvem spravedlnosti ČR. 


 „Aplikace Jaktrestame.cz, která se zrodila ze spolupráce akademického sektoru a veřejných institucí, může být bohatým informačním zdrojem nejen pro obecnou, ale i pro odbornou veřejnost, a může být užitečnou pomůckou i pro každodenní práci státních zástupců, “ oceňuje přínos projektu také náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík.