Přednáška Veřejný zájem v civilním procesu, Dr. Frössel z Ústavního soudu ve Vídni, 4. 11.

Přednáška Veřejný zájem v civilním procesu, Dr. Frössel z Ústavního soudu ve Vídni, 4. 11.

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky Vás srdečně zveme na přednášku s diskuzí na téma

Veřejný zájem v civilním procesu

Přednášející: Dr. Andreas Frössel, Ústavní soud, Vídeň

Datum a místo konání: 4. 11. 2021, místnost č. 401 budovy PF UK, od 17:30 hod., předpokládané ukončení v 19:00 hod.

V němčině, se simultánním tlumočením.

Možné připojení přes Skype

Anotace:

Zakladatel rakouského civilního soudního procesního řádu Franz Klein chápal civilní proces jako určité zlo, které má negativní účinky na společnost a ekonomiku. Proto by měl být civilní proces rychlejší, levnější a účinnější a podle poznatků ekonomické analýzy práva by v zájmu úspory transakčních nákladů mělo být předcházeno nákladným soudním řízením.

Z toho vychází i úsilí EU, jež se prostřednictvím svých právních aktů snaží o nové koncepce řešení sporů. Veřejný zájem je rozhodující i v otázce zpřísnění pravidel řízení pomocí lhůt nových institutů jako jsou hromadné žaloby, či rozhodnutí pro zmeškání.

Veřejný zájem je relevantní i v otázce opačné tendence, jež klade důraz na větší míru autonomie stran. Příkladem jsou procesní smlouvy, jež by autonomně upravily například provádění a hodnocení důkazů.

Uložit událost do kalendáře