Přednáška Šoky v Evropské unii: rozsudek německého Spolkového ústavního soudu o pravomocích Evropské centrální banky a Soudního dvora EU, 24. 3.

Přednáška Šoky v Evropské unii: rozsudek německého Spolkového ústavního soudu o pravomocích Evropské centrální banky a Soudního dvora EU, 24. 3.

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky vás srdečně zveme na hybridní přednášku s diskusí Šoky v Evropské unii: rozsudek německého Spolkového ústavního soudu o pravomocích Evropské centrální banky a Soudního dvora EU

Přednášející: prof. Peter-Christian Müller-Graff

V němčině, se simultánním tlumočením.

Datum a místo konání: 24. 3. 2022, v místnosti č. 412 budovy PF UK, od 17:30 hod., předpokládané ukončení v 19.00 h.

Možné připojení přes Skype: https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

Anotace:

Hlavní náplní referátu je analýza rozsudku Spolkového ústavního soudu v souvislostech a zhodnocení jeho významu. Středem pozornosti budou senzitivní otázky včetně možného poškození autority evropského právního společenství a zejména Soudního dvora Evropské unie, výkladové nejasnosti unijních kompetencí evropského systému centrálních bank, nejasnosti ohledně unijněprávního principu proporcionality při výkonu pravomocí evropského systému centrálních bank, nejasnosti v nárocích a povinnosti odůvodňování opatření Evropské centrální banky a další otázky klíčového významu pro integritu EU a její další vývoj.