Přednáška s diskusí: Předsmluvní povinnosti se zvláštním zřetelem k povinnostem informačním

Přednáška s diskusí: Předsmluvní povinnosti se zvláštním zřetelem k povinnostem informačním

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky

Vás srdečně zveme na přednášku s diskusí

Předsmluvní povinnosti se zvláštním zřetelem k povinnostem informačním

Dr. Jiří Hrádek

 

Datum a místo konání:

12. 1. 2023, v místnosti č. 412 budovy PF UK, od 17.30 hod.

předpokládané ukončení Fóra včetně diskuse v 19.00 hod.

 

Anotace

Stranám budoucí smlouvy vznikají již v předsmluvním stadiu povinnosti, zejména informační, jejichž porušení vede k různým následkům. Zejména se jedná o povinnost řádného vyjednávání a ochranných povinností vůči druhé straně. Cílem přednášky je identifikace předsmluvních vztahů, včetně vymezení typických předsmluvních dohod (MOU, LOI, či předsmlouva), kategorizace předsmluvních povinností a vymezení následků jejich nesplnění a prostředků nápravy (od povinnosti k náhradě škody po možnost odstoupení od smlouvy)."

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959