Přednáška Prof. Uwe Kischela (Univerzita Greifswald) na téma Základní otázky právní komparatistiky

Přednáška Prof. Uwe Kischela (Univerzita Greifswald) na téma Základní otázky právní komparatistiky

Přednáška se koná 9. 1. 2020 v 17.30, místnost č. 401


Anotace přednášky
Ústředním tématem přednášky je popis a analýza metod právní komparatistiky. Referent se zaměří v prvé řadě na metodu funkcionálního srovnávání, jako převažující metodu, která ovšem je podrobována kritice, a proto je třeba hledat alternativní řešení. To spočívá v hermeneutickém přístupu, který ústí v kontextuální metodě právního srovnávání. Jejím základem je určitá typizace právních řádů v rámci jejich rozdílných kontextů zahrnujících základní znalosti a zkušenosti. Její popis a analýza na příkladech používání v praxi upozorněním na její výhody, ale i rizika bude významným přínosem jak pro akademiky, tak pro soudce a advokáty. Základem přednášky je publikace prof. Kischela Rechtsvergleichung, vydaná v nakladatelství C. H. Beck v roce 2015 o celkem 1100 stránkách, která byla přeložena do angličtiny a je vysoce oceňována recenzenty téměř všech právněkulturních oblastí.

V němčině, se simultánním překladem.

Pozvánka
 

Uložit událost do kalendáře