Přednáška prof. Luboše Tichého na téma Náhrada nemajetkové škody, její význam a stanovení její náhrady

Přednáška prof. Luboše Tichého na téma Náhrada nemajetkové škody, její význam a stanovení její náhrady

Přednáška se koná  16. 1. 2020 v 17.30, místnost č. 225. 


Anotace přednášky


Problematika imateriální škody a její náhrady je nejen u nás, ale i obecně předmětem zásadních
změn a prudkého vývoje. Referát se soustředí na náhradu imateriální újmy na lidském zdraví a
související problémy. Tento okruh získává stále nové kontury: vznikají nové kategorie a
subkategorie. To souvisí mimo jiné i s chápáním lidské osobnosti jako nejvyšší hodnoty, kterou
deliktní právo chrání. Referát se tak zabývá otázkou, do jaké míry je náhrada imateriální újmy
zrovnoprávněna s náhradou škody materiální, a dále otázkou kritérií pro stanovení výše peněžité
náhrady nemajetkové újmy na zdraví. Analyzuje proto relevantní ustanovení občanského
zákoníku, a to na základě srovnání s německým a rakouským právem.

Pozvánka

Uložit událost do kalendáře