Přednáška: Liberalised postal services market

Přednáška: Liberalised postal services market

V rámci předmětu “Competition law and liberalization of network-industries
in Europe” Centra právní komparatistiky 

srdečně zveme studenty, doktorandy a všechny zájemce na přednášku,
kterou přednese bývalý student PF UK


JUDr. Štěpán Svoboda LL.M,
European Commission DG Competition

na téma

Liberalised postal services market


12. 12. 2019 od 14:00 do 15:30, místnost č. 304


V anglickém jazyce.

Uložit událost do kalendáře