Přednáška Kumulace nároků či konkurence právních norem, 16. 12.

Přednáška Kumulace nároků či konkurence právních norem, 16. 12.

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky vás srdečně zveme na hybridní přednášku s diskuzí prof. L. Tichého: Kumulace nároků či konkurence právních norem – na příkladu nároku na náhradu škody z deliktu a ze smlouvy.

Datum a místo konání: 16. 12. 2021, v místnosti č. 401 budovy PF UK, od 17:30 hod., předpokládané ukončení v 19.00 hod.

Anotace:
Referát si klade otázku, zda lze uplatňovat souběžné nároky vycházející ze stejného skutkového základu a naplňující skutkovou podstatu rozdílných právních režimů. Problematiku možné kumulace nároků a konkurence právních norem rozebírá na příkladu nároku na (relutární) náhradu škody z odpovědnosti smluvní a odpovědnosti z deliktu, a to za pomoci srovnání právních řádů, jež kumulaci nároků připouštějí (samozřejmě ve výsledku přiznáním jen jediné náhrady) a právních řádů, které v daném případě souběh nároků nepovolují (viz zásadu non-cumul ve francouzském právu) s preferencí smluvního či deliktního odpovědnostního režimu.

Možné připojení přes Skype.

Pozvánka v pdf.

Uložit událost do kalendáře