Predátorské publikační praktiky ve vědě - dotazník pro vědecké a akademické pracovníky a publikující studenty

Predátorské publikační praktiky ve vědě - dotazník pro vědecké a akademické pracovníky a publikující studenty

Publikujete? Pak můžete přispět svými poznatky k obohacení diplomové práce, která se bude zabývat tématem predátorských praktik ve vědecké komunikaci, a to vyplněním krátkého dotazníku (vyplnění zabere 5 - 10 min.).

Dotazník cílí na vědecké a akademické pracovníky a publikující studenty nejen z Univerzity Karlovy. Výsledky poslouží jako jeden ze zdrojů dat pro diplomovou práci Predátorské publikační praktiky ve stínu modelů open access zkoumající různorodé praktiky predátorů a dalších podvodníků parazitujících na vědecké komunikaci.

Dotazník je zcela anonymní, tj. no respondentech nejsou sbírána jiná data, než ta, která se sami rozhodnou vyplnit.

Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním a uchováním údajů uvedených v dotazníku za účelem výzkumu a se zveřejněním anonymizovaných výsledků tohoto výzkumu.

Děkujeme.